Μαζική Ενημέρωση Προιόντων Woocommerce για το WordPress Άμεσα και Γρήγορα

WOOCOMMERCE PRODUCT BULK EDITING FOR WORDPRESS

Project Type: Κατασκευή

ΠΡΟΣΘΕΤΑ / PLUGINS ΓΙΑ ΤΟ WORDPRESS

Technology: HTML5 JQUERY MYSQL PHP

Webdeveloping | Donate for this plugin

Check it Here

Advanced Search of your Products by keyword, taxonomy term, regular price, sale price, sku and Massive update.
Select what fields you want to see in the list and Update.
Inline Editing for the Products from one screen.


PRO VERSION supports

Advanced Search – By any Taxonomy

Bulk Edit Variable Products and Variations

Bulk Edit Support for Product Taxonomies, Custom Taxonomies

Bulk Edit support for Any Product Attibutes defined

Bulk Edit support for Stock

Bulk Delete / Inline Delete Products

Bulk Create Product Categories (independently from product creation/edit)

Bulk Delete / Inline Delete Product Categories (independently from product creation/edit)Similar Projects