Προσφορά!

Προιόντα για το Woocommerce με Excel Άμεσα! Woo Product Excel Importer Premium

70.00 48.00

Εισάγετε/Εξάγετε/Ενημερώστε/Διαγράψτε Απλά – Μεταβλητά Προιόντα,Κατηγορίες προιόντων για το Woocommerce  με αρχείο Excel!

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εισάγετε/Εξάγετε/Ενημερώστε/Διαγράψτε Απλά – Μεταβλητά Προιόντα,Κατηγορίες προιόντων για το Woocommerce  με αρχείο Excel!

  1. Εισάγετε/Ενημερώστε Απλά ή Σύνθετα Προιόντα με Πολλαπλά Χαρακτηριστικά.
  2. Εξάγετε προιόντα σε excel με την κατάλληλη μορφοποίηση για αλλαγές και εκ νέου εισαγωγή.
  3. Διαγράψτε Προιόντα από αρχείο excel
  4. Ειγάγετε κατηγορίες και υποκατηγορίες προιόντων με excel
  5. Διαγράψτε κατηγορίες προιόντων με excel

Υποστηρίζεται η εισαγωγή φωτογραφιών, και custom κατηγοριών για τα προιόντα.

Data mapping με drag and drop τις στήλες του excel στις μεταβλητές του προιόντος.
Η φόρμα αποστέλεται με την τεχνολογία AJAX, και έτσι η σελίδα δεν κάνει reload.

Υποστηρίζει: title, description, product category, product tags, custom taxonomy for the product (eg. brand), weight, sku, regular price, sale price, stock, manage stock, instock, image, USER CONFIGURED ATTRIBUTES (eg color, size etc.).

Extra Feature: Αν υποκατηγορία επιλεχθεί στο excel, η μαμά κατηγορία θα επιλεχθεί αυτόματα για το συγκεκριμένο προιόν.

Εγκατάσταση

1. Ανεβάστε τα αρχεία στο `/wp-content/plugins` αρχείο και ξεζιπάρετε.
2. Ενεργοποιήστε το plugin μέσω της Οθόνης ‘Plugins’
3. Πατήστε το Σύνδεσμο ‘Woo Product Importer Premium’ ή το σύνδεσμο Settings στη σελίδα των Plugins για να χρησιμοποιήσετε το Plugin.
4. Ανεβάστε το αρχείο excel (υπάρχει σύνδεσμος για δείγμα) και προχωρήστε στο data mapping και τη δημιουργία των προιόντων σας.

 

* H Άδεια Χρήσης αφορά max 2 site